Megkezdődtek a megemlékezések

Szerző: Media24

2022-03-11

Fehérvári iskolák megemlékezéseivel és koszorúzásokkal kezdődött a március 15-éhez kapcsolódó ünnepségsorozat Székesfehérváron.  Hagyományosan az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kötődő városi emlékhelyeken – a Jubál Károly-emléktáblánál, a Halesz parkban, Bem József tábornok mellszobránál,  a Petőfi-emléktáblánál, a Rónay Jácint-emléktáblánál, a Fekete Sas Szállónál, a Pelikán udvarban és a Szabadságharcos úton – adtak műsort a diákok, majd a megye és a város közösen koszorúzott.

Az iskolák által szervezett események városszerte 9 órakor kezdődtek és a kora délutáni órákban zárultak Székesfehérvár forradalmi emlékhelyein.

A Jókai utcai Jubál Károly-emléktáblánál a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tizedik évfolyamos diákjai adtak emlékező műsort Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor naplója alapján, életre keltve a forradalom kitöréséhez vezető eseményeket: „A forradalmak nem megrendelésre törnek ki, előjelei azonban vannak, csillagképeiket felfedezik az olyan látók, mint Petőfi is volt, aki a maga korának forradalmát nem csak áhította, de meg is jósolta.” – hangzott el. Megidézték többek között a fővárosban lezajlott, lelkesítő eseményeket, a Nemzeti dal, a 12 pont és a proklamáció megszületését, Táncsics Mihály kiszabadítását, valamint az önerőből kivívott szabadság első napját. „A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe.” Megemlékeztek a székesfehérvári születésű Jubál Károlyról, a szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetőjéről és vértanújáról, akit 1852-ben elfogtak, lázítónak és felségsértőnek bélyegeztek, majd 1853. március 3-án kivégeztek. 35 éves volt, tele szellemmel, lélekkel és lángoló hazafisággal. A műsort követően közösen koszorúzta meg az emléktáblát Mészáros Attila alpolgármester és Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke. Ugyancsak elhelyezte koszorúját több önkormányzati képviselő és a Tóparti Gimnázium.

A Halesz ligetben található ’48-as emlékműnél a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikumának diákjai ünnepelték a márciusi ifjakat. A műsorban a forradalom és szabadságharc történéseit elevenítették fel a diákok, felidézve a főszereplő Petőfi Sándor, Vasvári Pál és Jókai Mór mellett mindazokat a meghatározó személyeket, akik velük vállvetve szerepet vállaltak forradalmi eseményekben. Az ünnepség végén hagyományosan koszorúkat helyeztek el az emlékmű talapzatánál. Közösen koszorúzott Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében dr. Dienesné Fluck Györgyi, Deák Lajosné és Viza Attila. Ugyancsak koszorút helyezett el több önkormányzati képviselő, szervezet és a Széchenyi Technikum képviselői is.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Bem-szobornál rendezett megemlékezés a Himnusz hangjaival kezdődött. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolájának tanulói elsőként az Európán végigsöprő forradalmak történetét idézték meg, majd a márciusi ifjak tetteit elevenítették fel versekkel tarkított műsorukban. Ezt követően a diákok táncprodukciókat és koreográfiákat mutattak be a kornak megfelelő stílusban, csárdás és verbunkos elemekkel. Az ünnepi műsort követően a résztvevők megkoszorúzták Bem József mellszobrát. Koszorút helyezett el Szigli István, Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője, Andrzej Straszewski, a Klub Polonia elnöke, valamint a Székesfehérvári Tankerületi Központ és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolájának tanárai és diákjai is. A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult Feketehegy-Szárazréten.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Technikum 11.C osztályos tanulói a Petőfi-emléktáblánál, a költőről elnevezett utcában adtak ünnepi műsort. A „Föl a tett mezejére, polgártársnőim” című előadás a forradalom gyakran elhallgatott szereplőiről, a nőkről szólt. Azokról a stabil hátországot biztosító családanyákról és közéleti szerepet vállaló nőkről, akiknek tetteikről ritkán esik szó. A Székesfehérvár Díszpolgára címmel kitüntetett Kossuth Lajos legfiatalabb húgáról, Kossuth Zsuzsannáról így emlékeztek meg: „Ugye tudjátok, hogy Kossuth Zsuzsanna három gyermekét idős anyjára bízva, végigjárta szinte egész Magyarországot. 72 tábori kórházat alapított. Felszólította a magyar nőket, hogy vegyenek részt a betegápolásban!” – hangzott a diákok megemlékezése, akiknek mindegyike egy-egy, a forradalomban fontos szerepet vállalt hölgyet személyesített meg. A műsor zárásaként a „Mert a haza nem eladó” című dal hangzott el. A diákok műsora után közösen koszorúzta meg a Petőfi-emléktáblát Szabó Bakos Györgyné önkormányzati képviselő és Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke. Szintén koszorút helyeztek el az iskolai képviselői.

A Rónay Jácint-emléktáblánál tartott ünnepség házigazdája a Vasvári Pál Általános Iskola, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, valamint a Városszépítő és -Védő Egyesület volt. Az iskolások műsora után Laczkó Gábor igazgató idézte fel Rónay Jácint, a szabadságharc tábori lelkészének, a MTA tagjának Székesfehérváron indult életét. A magyar honvédelem és szabadság mellett lelkesen buzdító tanár, tábori pap aláírásával számos röplap és plakát jelent meg a forradalom és szabadságharc idején, amelyek közül csak keveset ismerünk. Ady Endre utcai szülőháza falán tábla őrzi emlékét. Az emléktáblánál koszorút helyezett el a Fejér Megyei Önkormányzat nevében Bihácsi István alelnök, Székesfehérvár Önkormányzata nevében Róth Péter alpolgármester, valamint a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, Csurgai Horváth József és a Vasvári Pál Általános Iskola is.

A Ciszterci Szent István Gimnázium 10.A osztályos diákjai a korábbi Fekete Sas Szálló előtt adták elő megemlékező műsorukat. A zenés-táncos betétekkel tarkított előadás az 1848. március 15-i események előzményeitől egészen az aradi vértanúk 1849. október 6-i tragikus kivégzéséig történteket dolgozta fel. A fiatalok megidézték a Pilvax kávéház forradalmi hangulatát, és felcsendült a „Talpra, magyar!” is. A Nemzeti dal első nyomtatásáról és nagyközönségnek történő bemutatásának körülményeiről is elhangzottak érdekességek: „A hagyomány szerint Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén állva elszavalta az egybegyűlt tömegnek a Nemzeti dalt. Petőfi azonban a visszaemlékezéseiben nem említi a múzeumot azon helyek közt, ahol elszavalta a verset. Itt feltehetőleg beszédet mondott, csak az utókor emlékezetében keletkezett a múzeumlépcsőn szavalás legendája.” – idézték fel a március 15-i eseményeket a ciszter tizedikesei. Haza, nemzet, ünnep, tavasz. Többek között ezekkel a szavakkal, ünnepi hangulatban köszöntek el a megjelentektől a diákok. A Fekete Sas Szálló előtt a megemlékezés jegyében koszorút helyezett el Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke és Róth Péter alpolgármester, valamint az iskola képviselői.

A Petőfi-szobornál a Vasvár Pál Gimnázium színjátszói a Fekete Sas Fogadó és Kávéházban várták az emlékező fiatalokat. Boross Mihály jogász, újságíró és társai érkeztek Fehérvárra, és hozták a hírt a pesti eseményekről.  A forradalmi lelkületű fiatalok szavaira talpra ugrottak a fogadó vendégei, és a Nemzeti dalt énekelve, kart karba öltve, együtt indultak a város főterére. Ehhez jól ismert Petőfi-szövegeket használtak fel. A forradalom fehérvári eseményeit bemutató előadást követően Horváth József, a Vavsári Pál Gimnázium igazgatója mondott beszédet. Kiemelve, hogy 1848 hősei példát adtak nekünk: egy örök eszmét, amelyért meg kell nekünk is küzdenünk, és minden nemzedéknek ragaszkodnia kell hozzá. Jókai Mórt, a kor fiatal íróját, a forradalom nemeztőrét idézve zárta gondolatait: „A jövendő terhe vállaidon fekszik. Légy erős, légy törhetetlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd!” Az ünnepi pillanatok koszorúzással zárultak. A Petőfi-szobornál Székesfehérvár nevében Lehrner Zsolt alpolgármester és Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint önkormányzati képviselők és a Vasvári Pál Gimnázium képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola diákjai délben az Országalma körül, látványos flashmobbal indították megemlékezésüket. A tanulók sokasága a flashmob után átvonult a Pelikán udvarhoz, ahol színpadi műsorral folytatták a délutánt. A Teleki Diákszínpad verses összeállítása és Márkus Alexandra Réka 10.c osztályos tanuló ünnepi beszéde után egy különleges produkció következett: a Diákszínpad tagjai az Atlantisz Gálára készített darabjukat adták elő. A Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című verse által ihletett darabban az „ágyban párnák közt halni meg” sorok mentén mutatták be a forradalomhoz vezető motivációkat. A Pelikán udvar előtti emléktáblánál Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke és Lehrner Zsolt alpolgármester közösen helyezte el a megemlékezés koszorúit, ugyancsak koszorút helyeztek el az intézmény képviselői is.

A Szabadságharcos utcában a Kodolányi János Gimnázium és a Kodolányi János Egyetem emlékezett március 15-re. Elsőként dr. Sólyom Márk kutató, az Egyetem Történelmi Tanszéke docense tartott történelmi tényekkel alátámasztott, érdekes visszaemlékező beszédet a korabeli eseményekről, azok legfontosabb résztvevőiről és helyszíneiről. Ezt követően a Gimnázium diákjai adtak zenés-prózás műsort, külön figyelmet szentelve a szabadság eszményének és azoknak a nőknek, asszonyoknak, akik férjüket, apjukat, fivérüket támogatva, vagy emlékét hűen ápolva vették ki részüket a szabadságharc eseményeiből és eszményének tovább éltetéséből. Az Egyetem Táncol”KODO” Táncegyüttese felcsíki táncokat adott elő, majd koszorúzással zárult a műsor. Koszorút helyezett el Mészáros Attila alpolgármester és Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke.

(ÖKK, fotó: Simon Erika, Bácskai Gergely)

 Kövess minket

Kiemelt partnereink

2022. július
h K s c p s v
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Written by Media24

2022-03-11

0 hozzászólás

Ez is érdekelhet

Áramszünetek Székesfehérváron

Áramszünetek Székesfehérváron

Az E.ON tájékoztatása szerint tervezett áramszünet lesz több utcában is Székesfehérváron július 6-án, 7-én és 8-án. Az...

Share This
Close Bitnami banner
Bitnami