A Magyar Közlönyben is megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amelynek szabályai 2020 januárjában lépnek hatályba. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a módosítást széleskörű társadalmi egyeztetés és magas színvonalú szakmai előkészítő munka előzte meg, ezért a 2014-ben kiadott új szemléletű szabályzat 2019-ben befejezett módosítása nyomán egy korszerű, a tűzmegelőzést és a biztonságot erősítő, széles körben elfogadott norma állt össze. Jelentős, gyökeres változások nem lesznek az OTSZ-ben, kisebb – a tűzoltásokhoz kapcsolódó - gyakorlati módosulás mellett legfőképpen néhány fogalmat, meghatározást, besorolást és határértéket pontosít.
 
Mint megtudtuk, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálatának célja egyrészt az eddigi alkalmazása során összegyűlt tapasztalatok érvényre juttatása, másrészt a konkrét követelmények és megoldások arányának további, jelentős mértékű csökkentése volt. A szabálygyűjtemény felülvizsgálatában a katasztrófavédelem hatósági szakterülete mellett harmincegy szakmai szervezet vett részt, fontos szempont volt ugyanis a minél szélesebb körű szakmai konszenzus megteremtése. Az OTSZ egészére, elveire vonatkozó első körös vélemények egyértelművé tették, hogy a jogszabály alapkoncepcióján, struktúráján nem kell változtatni.

A módosítás előkészítésébe bevont szervezetek második körben már normaszövegszerű, konkrét javaslataikat fogalmazták meg. A javaslatok értékelése és feldolgozása után, október végéig a munkacsoportok elkészítették a jogszabály módosításának tervezetét. A szövegtervezet összeállítása és véglegesítése után a közigazgatási egyeztetést az uniós notifikációs eljárás követte, amely 2019. június 17-ig tartott. Annak során az uniós tagállamok nem tettek észrevételt.

A módosított rendelkezések 2020. január 22-én lépnek hatályba, a BM OKF az utolsó negyedévben a jogalkalmazók számára több felkészítő munkaműhelyt szervez.