Székesfehérvár közgyűlése május 17-i ülésén tárgyalta a 2018. évet lezáró zárszámadási rendeletet, amelynek keretében most nem csak az elmúlt esztendő gazdálkodási adatait elemezték, csaknek egy évtizedre visszatekintettek. Ebből kiderült, hogy igen komoly mértékben nőtt a királyi város költségvetése. Az Önkormányzat működésében a gazdálkodás folyamatos kontrollja mellett fontos szerepe van a zárszámadásnak is, amikor egy-egy évet egészében lehet vizsgálni: hogyan alakultak a bevételek és a kiadások, változtak-e a működtetés kereteit meghatározó jogszabályok, szükség van-e bármilyen korrigáló intézkedésre.
 
A 2018. évi zárszámadás alapján látható, hogy Székesfehérváron a stabil városüzemeltetés mellett jelentős, 16,6 milliárd forint értékű forrást a fejlesztésekre, felújításokra is fordítani tudtak. Ez szerencsére egy évek óta jellemző tendencia, ahogy ezt a zárszámadási rendelet részeként készült többéves áttekintés is mutatja. A 2010 és 2018 közötti időszakot mutatja be a szakmai anyag, amely alapján látható, hogy a működtetési adatokon túlnyúlóan a fejlesztések, felújítások és az önkormányzati „tartós” vagyon alakulása is kedvező: a tárgyi eszközök, üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében – a piaci értékelés nélkül, könyvszerinti értéken történő bemutatás mellett – egyértelműen nyomon követhető a Közgyűlés által meghozott döntések, azaz a városfejlesztés hatása, az önkormányzat mint cégtulajdonos növekvő részesedése.
 
Ez a gyakorlatikag azt jelenti, hogy a hitelállomány felszámolása után is rendelkezik tartalékokkal a város, miközben a helyiadó-bevételeknek köszönhetően évről-élvre nő a fejlesztésre fordítható összeg. Jelentős a város saját vagyonának növekedése is, a 2010-es 75,3 milliárd forinttal szemben immár a 118,5 milliárd forintot is meghaladja. Mindezek alapján kijelenthető, hogy igen komoly mértékben, stabil gazdasági lábakon állva, folyamatosan felfelé ívelő pályán halad a királyi város.