A helyi közgyűlés határozatának megfelelően Trianon Centenáriumi Emlékbizottságot hoztak létre Székesfehérváron.  A tervek szerint 2020 őszéig működő munkacsoport feladata, hogy lokális nézőpontból vegye számba az 1920. június 4-én aláírt békediktátum következményeit, tudományosan vizsgálja a helyi eseményeket. A testület munkájáról dr. Cser-Palkovics András polgármester és dr. Vizi László Tamás PhD, a bizottság elnöke számoltak be.
 
- A szakmai munkacsoport egy szomorú, de nagyon fontos és sok-sok tanulsággal teli korszak százéves évfordulójához kapcsolódóan jött létre. Székesfehérvárnak azért kell a kérdéskörrel foglalkoznia, mert történelmi fővárosként kiemelt felelőssége van a nemzet sorsfordító eseményeiben. Olyan helyi történésekre emlékezünk, melyek szorosan kötődnek a városhoz. Megtudjuk, hogy az akkori fehérváriak hogyan viszonyultak az eseményekhez, milyen lépéseket tettek. Belelátunk abba, hogy a közösség száz évvel ezelőtt miként élte a mindennapjait, hogyan próbálta túlélni a Nagy Háborút és annak következményeit. – fogalmazott dr. Cser-Palkovics András polgármester.
 
A tájékoztatón elhangzott, hogy a vizsgált terület Székesfehérváron kívül kiterjed Fejér megyére, de a régió több megyéjére és településére is. A testületben helyi történészek, levéltárosok, muzeológusok, műemlékvédelmi szakemberek, országos kutatóintézetek vezetői és a korszakkal foglalkozó kutatók foglalnak helyet. A bizottság elnöke, dr. Vizi László Tamás PhD főiskolai tanár, a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese elmondta, hogy gyűjtésre hívják a megye és a város polgárait. A nagy Háborútól Trianonig terjedő időszakra vonatkozó tárgyi emlékeket – dokumentumokat, iratokat, visszaemlékezéseket, leveleket – várnak, melyekből idén ősszel kiállítást terveznek rendezni.
 
A Trianon Centenáriumi Emlékbizottság a következő csaknem két évben tervezi tudományos emlékülések, konferenciák, kiállítások megrendezését, a centenáriumhoz kapcsolódó könyvek és reprint kiadványok megjelentetését, középiskolásoknak szóló versenyek szervezését, és a pedagógusok továbbképzését.
 
(Fotó: Molnár Artúr)